WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT WEDŁUG WŁADYSŁAWA OSMÓLSKIEGO TOM DRUGI

WŁADYSŁAW OSMÓLSKI Władysław Osmólski – lekarz i pułkownik Wojska Polskiego, teoretyk wychowania fizycznego. Działacz niepodległościowy, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1926–1929 był dowódcą Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów w Poznaniu. Doprowadził do powstania Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie i w latach 1929–1931 był jego pierwszym dyrektorem i wykładowcą. Pełnił różne funkcje …

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT WEDŁUG WŁADYSŁAWA OSMÓLSKIEGO TOM DRUGI Czytaj więcej »