ALFRED HAMBURGER ANTALOGIA

ALFRED HAMBURGER – ANTOLOGIA

ALFRED HAMBURGER Alfred Hamburger – naczelnik śląskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” był gorącym propagatorem wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży. Był nauczycielem WF-u i uprawiał m. in. zapasy, sporty siłowe i gimnastykę.W niniejszej publikacji znajdziemy: Gry ruchowe; Ćwiczenia na drabinie i na kółkach; Wskazówki do gimnastyki wychowawczej dla użytku nauczycieli; Ćwiczenia z oporem współćwiczących; Wzory …

ALFRED HAMBURGER – ANTOLOGIA Czytaj więcej »