Ringer Kunst

Sztuka Zapasów/
Art of Wrestling/
Искусство борьбы

Fabian von Auerswald

Czterojęzyczne wydanie oprawione w twardej okładce.

„Sztuka zapasów” jest dziełem mistrza zapaśnictwa z XVI wieku. Był to pierwszy drukowany traktat europejski o tej tematyce. Chociaż nie jest bardzo obszerny, jego tłumaczenie było bardzo trudnym zadaniem. Tłumacze dołożyli starań, aby był on zrozumiały dla współczesnego czytelnika. Tekst w języku niemieckim został zachowany w oryginale.

„The Art of Wrestling” is the work of a 16th-century wrestling master. It was the first printed European treatise on that subject. Although not very extensive, its translation was a very difficult task. The translators did their best to make it understandable to the modern reader. The text in German was left in the original.

„Искусство борьбы” – это работа мастера борьбы 16 века. Является первым печатным европейским трактатом на эту тему. Несмотря на то, что он не обширный, его перевод был очень сложной задачей. Переводчики приложили огромные усилия, чтобы сделать его понятным для современного читателя. Текст на немецком языке оставлен в оригинальном варианте.

ISBN: 9788364296789

Podziel się tą publikacją na

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp