ORGANIZACJE

Fundacja My Wojownicy

Fundacja My Wojownicy powstała w 2011 roku jako kontynuacja projektu bezpieczeństwa osobistego. W ramach Fundacji zostało zorganizowanych wiele szkoleń specjalistycznych oraz kursów instruktora sportu i rekreacji ruchowej. Od 2021 roku siedzibą Fundacji jest Wrocław.

Fundacja Pomoc dla Weterana

Fundacja Pomoc dla Weterana powstała w celu pomocy żołnierzom, weteranom i kombatantom. Z ogromnym zaangażowaniem niosą pomoc tym, którzy swoją postawą, potem a często krwią dawali przykład patriotyzmu i poświęcenia.
Książki Wydawnictwa My Wojownicy można znaleźć na aukcjach charytatywnych Fundacji Pomoc dla Weterana.

Stowarzyszenie Służb Antyterrorystycznych Izer

Stowarzyszenie Służb Antyterrorystycznych Izer Organizuje szkolenia, treningi oraz warsztaty w oparciu o bazy szkoleniowe i ośrodki treningowe własne oraz współpracujących z nami o podobnych profilach organizacji. Ośrodki treningowe zlokalizowane są w rejonach górskich, nadmorskich i poligonowych.